ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร


ผศ.ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในงานสัมมนา "The 8th Society of Asian Retailing and Distribution Workshop" ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2553 ณ University of Marketing and Distribution Science at Kobe ประเทศญี่ปุ่น และได้ร่วมศึกษาดูงาน Kirin Brewery Kobe Plant

15/12/2553

 

กลับไปหน้าข่าว


 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.