ผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข เข้าเยี่ยม Otto von Guericke Universität Magdeburg และ Martin Luther Universität Halle-Wittenberg


     เมื่อวันที่ 22-31 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เข้าเยี่ยม Otto von Guericke Universität Magdeburg และ Martin Luther Universität Halle-Wittenberg ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อหารือการสร้างความร่วมมือในอนาคต ในด้าน Logistics, Robotics, Environment, Mechatronics และ Alternative Energy ซึ่งผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรก็ได้ร่วมการเดินทางครั้งนี้ด้วย ในฐานะนักวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15/12/2553

 

กลับไปหน้าข่าว


 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.