โอกาสเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าสู่กลุ่มห้างค้าปลีก


เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และสถาบันอาหาร (NFI) จัดสัมมนา เรื่อง "โอกาสเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าสู่กลุ่มห้างค้าปลีก" ในวันที่ 23 มิถุนายน 2553 และได้รับเกียรติวิทยากรจาก FAO, สถาบันอาหาร, บริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด  มีผู้เข้าร่วมสัมมนาส่วนธุรกิจอาหาร ประมาณ 200 คน

 โดยกิจกรรมการสัมมนานี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เพื่อการสร้างกลยุทธ์ในการยกระดับความเข้าใจเรื่อง คุณภาพมาตรฐานและนำสู่การพัฒนาธุรกิจอาหารให้ผู้ประกอบการไทย โดยมี ผศ.ชุติมา ไวศรายุทธ์ รองคณบดีฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ และนักวิจัยในหน่วยวิจัยเฉพาะทาง "การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร" เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน FAO เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) ต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน

19/01/2553

 

กลับไปหน้าข่าว


 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.