รศ.ดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ

หัวหน้าหน่วยวิจัยเฉพาะทาง Probiotics and Prebiotics for Health

Tel: 02 562 5089

Fax: 02 579 4096

Email: fagisnn@ku.ac.th

รายละเอียด

ดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา

นักวิจัยด้าน Microbiology and bacterial molecular biology

Tel: 02 562 5074

Fax: 02 579 4096

Email: wilawan.s@ku.ac.th

รายละเอียด

นักวิจัยทั้งหมด
 
 
เครือข่ายทั้งหมด
ความร่วมมือทั้งหมด
 
 
 
 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.