รศ.ดร.ปาริฉัตร หงสประภาส

รายละเอียด

ผศ.ดร.มาศอุบล ทองงาม

รายละเอียด

ดร.อุทัย กลิ่นเกษร

รายละเอียด

รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี

รายละเอียด

ผศ.ดร.ธนะบูลย์ สัจจาอนันตกุล

รายละเอียด

รศ.ดร.วาณี ชนเห็นชอบ

รายละเอียด

นักวิจัยทั้งหมด
 
 

Alternative Ingredients and Additives for Food Industry

t: +662 562-5039, +662 562-5020

f: +662 562-5021

e: tanaboon.s@ku.ac.th   

Food Flavors

t: +662 562-5002

f: +662 562-5001

e: siree.c@ku.ac.th   

Rice Knowledge at Kasetsart University   
เครือข่ายทั้งหมด
ความร่วมมือทั้งหมด
 
 
 
 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.