บทความทั้งหมด
 

ผลของอุณหภูมิและเวลาในการคั่วกาแฟโรบัสต้าไทยและส่วนผสมต่อกลิ่นกาแฟและโอเลี้ยง

จิรสวัสดิ์ ภูวิภิรมย์ และ สิรี ชัยเสรี

การเปลี่ยนแปลงของไขมันในข้าวหอมมะลิในระหว่างการเก็บรักษา

สุภาวดี ขาวสังข์ และ สิรี ชัยเสรี

ผลของการหมักและการล้างเมล็ดที่มีต้อกลิ่นโกโก้

ยูเซพ อิคราวัน เสาวณิต วงศ์เครือศร และ สิรี ชัยเสรี

สารให้กลิ่นในกะทิสดและกะทิผ่านความร้อน

ศุภศิริ ศิลาน้อย พัชราภรณ์ ถิ่นจันทร์ และ สิรี ชัยเสรี

สารให้กลิ่นจากการผัด

ธันยธรณ์ ปิยชัยเศรษฐ์ ปิยลักษณ์ หงษา และ สิรี ชัยเสรี

สารให้กลิ่นในน้ำพริกเผาและการทำเอนแคปซูเลชัน

เปรมศิริ โรจน์สัจจะกุล และสิรี ชัยเสรี

การดับกลิ่นคาวปลาโดยการใช้ข่า

นพรัตน์ มะเห วรินทร์พร กลั่นกลิ่น และ สิรี ชัยเสรี

ผลของกระบวนการแปรรูปที่มีต่อสารให้กลิ่นในกระชาย

ชุติวรรณ นิมิตรใหม่ และ สิรี ชัยเสรี

สารระเหยในข้าวเหนียวดำ

จิดาภา อาจารยะศิริ และ สิรี ชัยเสรี

สารระเหยในเผือก

จิดาภา อาจารยะศิริ และ สิรี ชัยเสรี

สารระเหยให้กลิ่นที่สำคัญในข้าวมัน

ศุภศิริ ศิลาน้อย และ สิรี ชัยเสรี

ผลของสมุนไพรและเครื่องเทศต่อสารให้กลิ่นในไวน์ข้าว

สุหัทยา นำชัยสี่วัฒนา และ สิรี ชัยเสรี

การปลดปล่อยสารให้กลิ่นจากแคปซูลที่ทำจากมอลโทเดกซ์ทริน, กัมอะราบิก และเจลาติน

สุเชษฐ์ สมุหเสนียโต และ สิรี ชัยเสรี

ผลของการแปรรูปที่มีต่อกลิ่นกระเพรา

สมโภช พจนพิมล และสิรี ชัยเสรี

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิด 2-Acetyl-1-pyrroline และสารให้กลิ่นในใบเตย

แววตา ชี้ทางดี และ สิรี ชัยเสรี

สารให้กลิ่นเครื่องปรุงต้มยำที่ผ่านการแปรรูปด้วยการผัด, การทำแห้งแบบลมร้อน และการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

เยาวภา หล่อเจริญผล และ สิรี ชัยเสรี

ผลของปริมาณโซเดียมไนไตรท์และเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้น Lactobacillus curvatus ต่อการเกิดสารระเหยในแหนม

เปรมศิริ โรจน์สัจจะกุล และ สิรี ชัยเสรี

งานวิจัยทั้งหมด
 
 
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.