ผลของอุณหภูมิและเวลาในการคั่วกาแฟโรบัสต้าไทยและส่วนผสมต่อกลิ่นกาแฟและโอเลี้ยงกลับไปหน้างานวิจัย
 
    Copyrights 2010. Kasetsart University. All Rights Reserved.